LUNA_mleka_kremy_1536-2309-01_rgb

Sdružení Tradiko bylo založeno v roce 1991. Od samého začátku se dařil uskutečňovat podnikatelský záměr, dovážet a distribuovat kosmetiku a drogerii ze zahraničí. Významným mezníkem pro rychlý rozvoj firmy bylo vybudování vlastního skladového zázemí v roce 1995. Díky modernímu skladu, vlastní nákladní dopravě a úsilí celého realizačního týmu se dařilo postupně zvyšovat obchodní obrat. Sortiment drogerie a kosmetiky se díky požadavkům trhu rozšiřoval, přibyla bytová chemie. Některé výrobky se časem přestaly dovážet ze zahraničí a byly plně nahrazeny kvalitní výrobou v České republice. To vše umožnilo pružně, rychle a kvalitně reagovat na měnící se potřeby trhu s masivním nástupem zahraničních řetězců. Počátkem roku 2006 se sdružení transformovalo na Tradiko s.r.o.

V současnosti nabízí společnost Tradiko široký sortiment drogistických a kosmetických výrobků určených nejširšímu
okruhu spotřebitelů. Nabízíme produkty značek: Elegance, Wind, Luna, Coolmint, Lex, Dental Dream, Iris, Dalan, Studio 2000, Styling 2002, Galaxy atd.

Současně společnost pomáhá i jiným firmám a výrobcům v distribuci jejich privátních značek na náš trh. Své postavení na trhu se snažíme upevňovat neustálým sledováním nejnovějších trendů, průběžnou inovací výrobků, atraktivním designem, příznivou cenou, zlepšováním kvality výrobků i služeb,reagováním na potřeby našich odběratelů.

V zákazníkovi vidíme především konečného spotřebitele, jeho spokojenost s kvalitou a zájem o návrat ke koupi našeho výrobku. Rozumná kvalita za rozumnou cenu, v tom vidíme základ naší budoucnosti, filosofie a konkurenceschopnosti.

Společnost Tradiko je držitelem certifikátu SAI GLOBAL efsis IFS Logistic, který garantuje vysokou úroveň a kvalitu námi poskytovaných služeb. Současně naše společnost dbá i na ekologické požadavky životního prostředí a je zapojena od samého začátku do zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM. Naším současným prvořadým cílem je neustálé zvyšování kvality, rozšiřování a inovace sortimentu vedoucímu ke zvyšování prodejnosti našich výrobků a spokojenosti zákazníků.